הוסף שרשרת בחנים

לא
לקורס הזה יוסף רק בוחן אחד.

כן
אם "File name (שם הקובץ)" הינו קובץ, אז הוא משמש כנקודת התחלה ליצירת שרשרת בחנים בתוכנת Hot Potatoes. כל הבחנים בשרשרת יוספו לקורס, וכולם יהיו בעלי הגדרות זהות.

אם "File name (שם הקובץ)" הינו תיקייה, כל הבחנים של תוכנת Hot Potatoes בתוך התיקייה יוספו לקורס כשרשרת של בחנים בעלי הגדרות זהות.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English