ניתוח תגובות לפריטים

הטבלה הזו מכילה רשימה של התשובות לכל שאלה, והתדירות שבהן הן ניתנו.

  • התדירות של התשובות הנכונות מוצגת בכתב אדום.
  • התדירות של התשובות השגויות מוצגת בכתב כחול.
  • התדירות של התשובות שנתקלו בהתעלמות מוצגת בכתב חום.
  • התדירות של המידע המיספרי מוצגת בכתב ירוק.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English