ניווט

אתם יכולים להגדיר עזרות שונות לניווט בבוחן של תוכנת Hot Potatoes.

סרגל הניווט של מוודל
סרגל הניווט הסטנדרטי של מוודל יוצג בחלון של הבוחן, בחלק העליון של העמוד.

מסגרת הניווט של מוודל
סרגל הניווט הסטנדרטי של מוודל יוצג בתוך מסגרת נפרדת, בחלק העליון של הבוחן.

משובץ ב<IFRAME> (מסגרת)
סרגל הניווט הסטנדרטי של מוודל, יופיע באותו החלון כמו הבוחן, והבוחן יהיה משובץ בתוך <IFRAME>(מסגרת שהיא חלק מהמסמך - אלמנט HTML שמאפשר שיבוץ של מסמכי HTML אחרים בתוך המסמך הראשי).

כפתורי בוחן של תוכנת Hot Potatoes
הבוחן יוצג עם כפתורי הניווט, אם הם מוגדים בתוך הבוחן.

כפתור "ויתור " יחיד
הבוחן יוצג עם כפתור "ויתור" יחיד בראש העמוד.

כלל לא
הבוחן יוצג ללא כל עזרי ניווט. כלומר, ללא סרגל הניווט של מוודל, או כל כפתורי ניווט של תוכנת Hot Potatoes. כאשר כל השאלות בבוחן הנוכחי נענו נכונה, מוודל, או יחזור לעמוד הקורס, או יציג את הבוחן הבא. הדבר תלוי במה שמופיע בשדה הרלוונטי לבוחן הנוכחי בהגדרת "הצג את הבוחן הבא?".

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English