פורמט הפלט (תצוגת הבוחן)

אתם יכולים להגדיר את הפורמטים השונים בהם יוצג הבוחן.

טוב ביותר
הבוחן יוצג בפורמט הטוב ביותר לאותו דפדפן.

v6+
הבוחן יוצג בפורמט 'גרור ושחרר' (drag and drop) בשביל דפדפני v6+.

v6
הבוחן יוצג בפורמט שמתאים לדפדפני v6.

v5
הבוחן יוצג בפורמט שמתאים לדפדפני v5.

v4
הבוחן יוצג בפורמט שמתאים לדפדפני v4.

v3
הבוחן יוצג בפורמט שמתאים לדפדפני v3.

Flash (פלאש)
הבוחן יוצג על ידי שימוש ב Flash(פלאש).

נייד
הבוחן יוצג הבפורמט שמתאים לצפייה שמכשירים ניידים קטנים, כמו פלאפונים.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English