תוכן הדיווח

אתם יכולים להגדיר את התכנים השונים של הדוחות של תוכנת Hot Potatoes.

בחירת סוג הדוח

סקירה כללית
דוח זה מורכב מרשימה של כל הניסיונות שנעשו לפתור את הבוחן הזה. הוא מציג את השם והתמונה של כל משתמש, בנוסף לציון שהם קיבלו בבוחן, התוצאה, והזמן של כל ניסיון שהם עשו. ניתן לבחור בניסיונות פתרון יחידים, ואז למחוק אותם, אם יש בכך צורך.

נתונים סטטיסטיים פשוטים
דוח זה מורכב מרשימה של כל הניסיונות שנעשו לפתור את הבוחן הזה, מלבד הניסיונות "שעדיין בעיצומם". הוא מציג את התמונה והשם של כל משתמש, בנוסף לציון שהם קיבלו בבוחן, והתוצאה של כל שאלה בכל ניסיון פתרון. בנוסף הוא מספק את ממוצע התוצאות של שאלות פרטניות, ושל הבוחן כשלם.

נתונים סטטיסטיים מפורטים
דוח זה מציג את הפרטים המלאים של כל הניסיונות שנעשו לפתור את הבוחן הזה, מלבד הניסיונות "שעדיין בעיצומם". הדוח מכיל את הטבלאות הבאות:

  • טבלת התשובות, שמראה כיצב השיב כל משתמש, לכל שאלה, בכל אחד מהניסיונות שלו לפתור את הבוחן.
  • טבלת ניתוח הפריטים, בה רשומות כל התשובות שניתנו לכל שאלה, והתדירות של כל תשובה.

דוח נתיב הלחיצות
דוח זה מציג את הפרטים של כל לחיצה, של כל סטודנט, שנלחצה בכל אחד מהניסיונות שנעשו לפתור את הבוחן הזה, מלבד הניסיונות "שעדיין בעיצומם". דוח זה יכול להיות מאוד גדול, ולכן הוא מיועד להורדה וצפייה בתוכנת גיליון-אלקטרוני, כמו Microsoft Excel. פרטים על העמודות בדוח זה, ניתן למצוא בקובץ העזרה של טבלת נתיב הלחיצות.

דוח נתיב הלחיצות זמין רק אם הפעלתם את אפשרות דיווח לחיצות לפעילות זו של תוכנת HotPot.

בחירת משתמשים

כל המשתמשים
דוח זה יציג את התשובות של של המשתמשים שניסו לפתור את הבוחן הזה. הדבר כולל גם משתמשים שלא רשומים כרגע בקורס, כמו משתמשים "אורחים", יוצרי קורסים ומנהלים במוודל.

כל המשתתפים
דוח זה יציג את התשובות של כל הסטודנטים והמורים שרשומים כרגע בקורס זה, בנוסף לתשובות של משתמשים "אורחים", יוצרי קורסים ומנהלים במוודל.

קבוצה: שם הקבוצה
דוח זה יציג את התשובות של כל הסטודנטים בקבוצה שנבחרה. אפשרות הבחירה בקבוצה לא תופיע בתפריט הרשימה הגולשת אם אין קבוצות מוגדרות בקורס זה.

סטודנטים רשומים
הדוח יציג את התשובות של הסטודנטים הרשומים כרגע בקורס זה. תשובות המורים לא יכללו בדוח זה.

סטודנט יחיד
הדוח יציג את התשובות של הסטודנט היחיד שנבחר מתוך הרשימה הגולשת של שמות הסטודנטים.

בחירת ציונים

כל הנסיונות
דוח יכלול את כל התשובות מכל הניסיונות של כל משתמש.

הניסיון הטוב ביותר
דוח זה יכלול רק את התשובות מהניסיון בעל הציון הגבוה ביותר של כל משתמש.

ניסיון ראשון
דוח זה יכלול את התשובות מהניסיון הראשון של כל משתמש.

ניסיון אחרון
דוח זה יכלול רק את התשובות מהניסיון האחרון של כל משתמש.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English