תשובות פרטניות

הטבלה מראה כיצב השיב כל משתמש לכל שאלה, בכל אחד מהנסיונות שלהם לפתור את הבוחן.

התשובות מקודדות לפי הצבעים בדרך הבאה:

 • תשובות נכונות
 • שאלות שהתעלמו מהן ולא נתנו להן תשובה (אם בכלל)
 • תשובות לא נכונות (אם בכלל)
 • score% (רמזים,עצות,בדיקות)
  • תוצאה הינה התוצאה באחוזים של שאלה זו
  • עצותהינו מספר העצות שנתבקשו על ידי המשתמשים
  • רמזים מעידה האם הרמז ניתן (=1) או לא (=0)
  • בדיקות הינו מספר הבדיקות שנערכו על שאלה זו. הערך "-1", משמעותו שהסטודנט לחץ על הכפתור "הראה תשובה".

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English