משוב הסטודנט

אם אפשרות זו דלוקה, יוצג קישור לחלון משוב קופץ כאשר הסטודנט לוחץ על "לחצן הבדיקה". חלון המשוב מאפשר לסטודנטים לשלוח משוב למורים בנוגע לבוחן.

לאפשרות זו קיימות ההגדרות הבאות:

כלום
לא יוצג חלון משוב

דף אינטרנט
דף אינטרנט יוצג בחלון המשוב תצטרך להיכנס ל-URL של דף זה למשל: http://myserver.com/feedbackform.html

טופס משוב
טופס המתאים לשליחה רגילה של תסריט (script) דוא"ל פשוט כמו formmail.pl, יוצג בחלון המשוב. תוכל להיכנס ל-URL של תסריט (script) הטופס, למשל: http://myserver.com/cgi-bin/formmail.pl

פורום Moodle
אינדקס הפורום לקורס Moodle זה יוצג.

הודעות מיידיות של Moodle
חלון ההודעות המיידיות של Moodle יוצג. אם לקורס קיימים מספר מורים, הסטודנט יוכל לבחור מורה לפני שדף ההודעות מוצג.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English