עדכן את הבוחן הבא

לא
רק הבוחן הנוכחי יעודכן.

כן
אם הבוחן הזה הוא חלק משרשרת הבחנים של תוכנת Hot Potatoes, אז כל הקבצים בשרשרת יעודכנו להגדרות הזהות להגדרות של הבוחן הנוכחי.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English