קישור לפעילות

תפריט הרשימה הגולשת מכיל את כל הפעילויות שיש בקורס הזה. ביחרו כל פעילות שהיא מתוך הרשימה ובסוף השיעור יופיע קישור שיוביל אליה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English