משוב כולל

המשוב הכולל הוא טקסט כלשהוא שמוצג לסטודנט לאחר שהוא סיים נסיון לענות על הבוחן. ניתן לתלות את הטקסט שיוצג סטודנט בתוצאה שהוא קיבל.

לדוגמא, אם תכניסו:

גבול הציון: 100%
משוב: טוב מאוד
גבול הציון: 40%
משוב: אנא עבור שוב על החומר שנלמד השבוע
...
גבול הציון: 0%

אז, לסטודנטים שקיבלו תוצאה בין 100% ל-40% תוצג ההודעה "טוב מאוד" ובפני הסטודנטים שקיבלו תוצאה בין 39.99% ל-0% תוצג ההודעה השניה. כלומר, גבולות הציון מגדירים את הטווחים של הציונים וכל מחרוזת של משוב תוצג לתוצאות שנמצאות בטווח המתאים.

את גבולות הציון ניתן לפרט או כאחוזים, לדוגמא: "31.41%", או כמספר, לדוגמא: "7". אם הבוחן שלכם הוא בעל ציון מירבי של 10 נקודות, גבול ציון של 7 משמעותו ציון של 10\7 או גבוה יותר.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English