קבצי חבילות

החבילה היא קובץ מסויים בעל סיומת zip (או pif) שמכילה קבצי הגדרות קורס תקפים של AICC או SCORM.

על חבילת SCORM חובה להכיל בשורש ה-zip קובץ בשם imsmanifest.xml שמגדיר את מבנה הקורס של SCORM, מיקום המשאבים ודברים רבים אחרים.

חבילת AICC מוגדרת על ידי מספר קבצים (מ-4 עד ל-7) בעלי סיומות מוגדרות. כאן תמצאו את משמעות הסיומות:

  • CRS - Course Description file - קובץ תיאור הקורס (חובה)
  • AU - Assignable Unit file - קובץ יחידה שניתן לייחסו (חובה)
  • DES - Descriptor file - קובץ מתאר (חובה)
  • CST - Course Structure file - קובץ מבנה קורס (חובה)
  • ORE - Objective Relationship file - קובץ יחסים אובייקטיביים (רשות)
  • PRE - Prerequisites file - קובץ תנאים מוקדים (רשות)
  • CMP - Completition Requirements file - קובץ דרישות ההשלמה (רשות)

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English